Angedalen Gardsutsal

Angedalen Gardsutsal er eit samarbeid mellom Angedal Gard og Håvard Larsen for å kunne tilby lokalmat og gardsprodukt. Vi er opptekne av nærheit til dyra og at dei skal ha det so godt som muleg hjå oss. Dette vert gjenspegla gjennom eit sluttprodukt av høg kvalitet.

Begge gardane er i Angedalen, Førde.